Tømrer Låstad AS

Firmaet ble etablert i Lofoten, desember 2020, av meg, Ruben Tresvik Låstad og min kone, Ane Strømsvåg, som var daglig leder under oppstarten.

Hva vi gjør

Mindre nybygg og tilbygg

Tømrertjenester

Renovering

Om Tømrer Låstad AS

Per i dag er jeg, Ruben Tresvik Låstad, eneste ansatte i firmaet. Når jeg har fått etablert meg litt mer her hjemme på Vestlandet, planlegger jeg å ansette en lærling eller to.

Jeg har fagbrev i tømrer- og elektrikerfaget.

I høst 2022 gikk jeg fra å være fjordsnekker i Lofoten til stril-snekker på Vestlandet.

Jeg utfører tømrerfaget med interesse, nysgjerrighet og stolthet.

Firmaets visjon er:

Med kvalitet og ærlighet i fokus. Alt firmaet foretar seg gjenspeiler firmaets visjon. Detaljer, nøyaktighet og langsiktige løsninger er viktig i mitt arbeid.

9

Mindre nybygg og tilbygg

9

Tømrertjenester

9

Renovering

År etablert

Gjennomførte prosjekter

Feltarbeidere

Kontoransatte